История на античната литература
581 стр.

История на античната литература

"История на античната литература", написана от един от най-добрите съветски специалисти в областта на класическата филология, е предназначена за нуждите на университетското образование. Нейните големи достойнства обаче – богатата материя, дълбок
ndoe
15 0
История на българския книжовен език
28 стр.

История на българския книжовен език

Балканският езиков съюз обединява група езици от различни клонове на индоевропейските езици, които споделят значително сходство във фонетико-фонологичен, морфосинтактичен, синтактичен, лексикален, словообразувателен и фразеологичен план...
nicky931
10 0
Хамлет - творческа история и основни действащи лица
20 стр.

Хамлет - творческа история и основни действащи лица

За основа на великата Шекспирова трагедия е използван сюжет, взет от сборник "Хроники" на скандинавския учен Саксо Граматик (XII в.). Същата легенда преразказва френският хронист П. Белфоре в книгата "Трагични истории" (1576)...
the_magicer
157 1
Паисий Хилендарски Славянобългарска история
18 стр.

Паисий Хилендарски, Славянобългарска история

Описание на живота на Отец Паисий, както и причините поради които е написал най-известната си творба, а именно История славянобългарская. Материалът съдържа интересни факти от живота на великия българин, както и описание на делата му.
cblock
6 0
Паисий Хилендарски-История славянобългарская
12 стр.

Паисий Хилендарски-“История славянобългарская”

Какво знаем за Паисий? Основоположник на идеята за национално възраждане и освобождение на българския народ от чуждо иго. Написва “История славянобългарская за народа и за българските царе и светци и за всички деяния и минало български”....
ndoe
11 0
История на Една българка
10 стр.

История на "Една българка"

Разказът е създаден по действителен случай. През 1899г. Вазов предприема пътуване до Черпишкия манастир. Целта му е да види мястото на Ботевата смърт. В едно ханче научава историята на една българка. С риск за живота си тя укрива един от Ботевите...
emoto_92
7 0