Художественият свят в кратките приказки на Елин Пелин
95 стр.

Художественият свят в кратките приказки на Елин Пелин

Разработката е предназначена за студенти от специалност "Начална педагогика". Структурирана е в 3 глави. Съдържа интерпретационни наблюдение и методически разработки....
messi
16 0
Елин Пелин живот и творчество
83 стр.

Елин Пелин живот и творчество

Елин Пелин (псевдоним на Димитър Иванов Стоянов) е роден през 1877 г. в с. Байлово, Софийска област. През 1886—1897 г. учи в различни градове на страната, но не успява да завърши гимназия. Не е приет и в Рисувалното училище...
admin
12 0
Особености на Елин-Пелиновия разказ
31 стр.

Особености на Елин-Пелиновия разказ

Елин Пелин е майстор на късия разказ в литературата ни. Той довежда българския разказ до класическото разбиране за сюжет и композиция, което в най-голяма степен отговаря на формулата "запетая плюс "но".
cblock
30 0
Елин Пелин
27 стр.

Елин Пелин

В малкото средногорско селце Байлово се ражда Димитър Стоянов (по-късно сам си измисля псевдонима Елин Пелин). През 1895 напуска училището в Панагюрище и тъй като е един от малкото образовани в родното си село...
loli
11 1
Духовното и социалното битие на човека в раказите на Елин Пелин
26 стр.

Духовното и социалното битие на човека в раказите на Елин Пелин

В българската литературна критика са надмогнати традиционните схващания за просторечивото сладкодумство,наивната неподправеност и класическата простота в художествения свят на Елин-Пелиновия разказ,подвеждан под общия знаменател на конструктивната...
admin
3 1