Парите универсален герой без име без възраст и без пол
2 стр.

Парите – универсален герой – без име, без възраст и без пол

"Дядо Горио’" има за цел да покаже действителността на живота през първата половина на 19 век. Парите са универсалният герой, който направлява живота– те прекъсват връзката родители....
ndoe
169 4