Завещанието на Майстора и проблемът за злото в романа Майстора и Маргарита на МБулгаков
7 стр.

Завещанието на Майстора и проблемът за злото в романа "Майстора и Маргарита" на М.Булгаков

Романът "Майстора и Маргарита" е роман за истинската, вярна и вечна любов. За тази любов, която уравновесява вечната борба между доброто и злото...
lubega
9 0
Богаството на човешката душевност в лириката на Яворов
6 стр.

Богаството на човешката душевност в лириката на Яворов

Характерно за Яворовата поезия е, че тя е поезия на напрегнатото и драматично творческо търсене, на вечната неудовлетвореност и неспокойствието, на подчертания афинитет към философската проблематика....
ndoe
2 0
Пробелмите за борбата свободата и смъртта в поезията на Ботев
6 стр.

Пробелмите за борбата, свободата и смъртта в поезията на Ботев

Смъртта като антипод на живота е екзистенциално понятие, означаващо край на човешкото битие. Но безсмъртието на душата е във вечната слава в паметта на живите. Естествено е тези две понятия да са основополагащи в борческо – революционната поезия......
ndoe
16 2
Данте Алигери - Ад
5 стр.

Данте Алигери - "Ад"

Използвани са много символи и алегории – съзнателно търсена неяснота от Данте, характерна за средновековната литература, средновековен модел на изобразяване. Данте е дуалист – вярва във вечната борба между доброто и злото...
nezabravima
4 1
Елисавета Багряна - Кукувица
4 стр.

Елисавета Багряна - "Кукувица"

Първата стихосбирка на младата Елисавета Багряна “Вечната и святата” веднага е възприета от критиката като книга-провокация, както по отношение на поетическата традиция, така и по отношение на мотивите и битовите нагласи...
nicky931
24 2