Разни хора - разни идеали - I - Алеко Константинов
3 стр.

"Разни хора - разни идеали - I" - Алеко Константинов

Анализ на първият фейлетон от цикъла "Разни хора - разни идеали" от Алеко Константинов. В анализа се разкрива и анализира героят от първият фейлетон както и позицията на автора и читателя в творбата ...
loli
348 13
Отечество любезно как хубаво си ти - Иван Вазов
2 стр.

"Отечество любезно, как хубаво си ти" - Иван Вазов

В този анализ се отговаря на въпросите как българинът припознава своята Родина, как българската природа може да бъде синоним на цялото Отечество, как българинът става поданик на своята държава ...
mOn
1905 12