Организация на интернет-форум за дистанционно обучение
24 стр.

Организация на интернет-форум за дистанционно обучение

Реферата вклчва организация на Интернет форум за Web-базирано обучение; Видове Web-базирано обучение; Системи за подпомагане на WWW-базираното обучение (Course Support Systems) при ораганизация на интернет форум...
ndoe
0 0
Дигиталната библиотека като информационна система
11 стр.

Дигиталната библиотека като информационна система

Всяка библиотека може да се разглежда както като отделна информационна система, така и като подсистема на съответната организация, към която принадлежи или чиято дейност обслужва...
mOn
1 0
Сравнителен анализ на възможностите за електронни разплащания в българските банкови институции
9 стр.

Сравнителен анализ на възможностите за електронни разплащания в българските банкови институции

Анализ и оценка по критерии. Организация - яснота и лекота на разбиране на съдържанието, актуалност; удобен и лесен за използване (потребителски ориентиран) интерфейс, ръководство за потребителя, помощна информация...
nerven
0 0
Сравнителен анализ на възможностите за електронни разплащания в българските банкови институции
9 стр.

Сравнителен анализ на възможностите за електронни разплащания в българските банкови институции

Анализ и оценка по критерии. Организация - яснота и лекота на разбиране на съдържанието, актуалност; удобен и лесен за използване (потребителски ориентиран) интерфейс, ръководство за потребителя, помощна информация...
messi
0 0
Съвременни информационни системи в медицинската практика
7 стр.

Съвременни информационни системи в медицинската практика

Съвременните информационни системи имат не само технологични, но и организационни и човешки измерения. Те представляват интегрална част на стопанската организация и са продукт, състоящ се от три основни компонента: организация, хора, технологии.
dannyboy
0 2