Развитие на технологиите за безжични мрежи стандарт IEEE 80211
14 стр.

Развитие на технологиите за безжични мрежи: стандарт IEEE 802.11

Безжичните локални мрежи са клетъчни компютърни мрежи, които улесняват комуникацията като използват радио сигнали вместо класическата комуникацията по кабел...
silviQ
3 1
Защита на класифицирана информация в компютърни мрежи
14 стр.

Защита на класифицирана информация в компютърни мрежи

Информационната сигурност е тема, която не е нова, дори се наблюдава повишаване на интереса към нея в последните години. Проблемът за защитата на класифицираната информация в компютърни мрежи е нов, и макар широко обсъждан в пресата...
nezabravima
1 0
Мрежова инфраструктура на КИС интранет екстранет корпоративни портали
9 стр.

Мрежова инфраструктура на КИС – интранет, екстранет, корпоративни портали

Мрежовата инфраструктура се характеризира с разпределението на хостове и връзката между тях. начинът, по който си комуникират компютрите в компютърната мрежа, защото именно локалните компютърни мрежи са основата на информационната инфраструктура в...
aronn
6 0
Глобална мрежа Internet
4 стр.

Глобална мрежа Internet

През 1967 г. министерството на отбраната на САЩ представя проект наречен ARPANET, чиито основна цел била да се разработи мрежа, която: да работи с различен хардуер; да свързва както отделните компютри така, и компютърни мрежи;...
mOn
1 1