Материали 1-10 от 58992

ПРАКТИКУМ 1МВАМ125 КОНЦЕПТУАЛНИ СХЕМИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ В БИЗНЕСА И МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА 5 стр. очаква одобрение

ПРАКТИКУМ 1(МВАМ125): КОНЦЕПТУАЛНИ СХЕМИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ В БИЗНЕСА И МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА

Формирането на успешна стратегия в бизнеса изисква правилен избор на концептуална схема и подреждане на основните въпроси по такъв начин
messi
0 0
Икономика на туризма 63 стр. очаква одобрение

Икономика на туризма

Икономиката, при която производството на благата се осъществява от милиони производители, всеки от които все по-тясно се специализира в определена област и поради това е принуден да предлага продукта си за размяна се нарича пазарна икономика.
messi
0 0
Тенденциите в развитието на туризма от икономическа гледна точка 18 стр. очаква одобрение

Тенденциите в развитието на туризма от икономическа гледна точка

Встъпването на България в Европейската общност изисква и ние да се адаптираме към тенденциите за развитието на туризма и към изискванията на потребителите.
messi
0 0
Тенденции и политики в туризма на страните от ОИСР 10 стр. очаква одобрение

Тенденции и политики в туризма на страните от ОИСР

Настоящата публикация разглежда глобалните тенденции и политики в туризма. Основният акцент е върху 30-те страни-членки на ОИСР. Докладът представя също така анализ и данни за икономиките на някои страни, които не са членове на ОИСР.
messi
0 0
Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015 г 24 стр. очаква одобрение

Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.)

Актуалният в настоящето въпрос за стратегия в образователната система на Република българия ни кара да се върнем назад в историческото време и да търсим основите за развитието на образователната наука.
messi
0 0