Материали 1-10 от 1

Романтизъм в Западноевропейската литература 8 стр.

Романтизъм в Западноевропейската литература

Романтизмът като художествено направление и стил. Романтизмът в Германия. Йенската школа. Хайделбергската и Берлинската романтическа школа. Развитие на романтизма в Англия и Франция. Романтическата личност, романт. Пейзаж, поетика на романтизма....
loli
11 0