Материали 1-10 от 3

Сложни глаголни времена - урок 7 стр.

Сложни глаголни времена - урок

Тема на урока: Сложни глаголни времена. Тип на урока: за нови знания. Цели и задачи на урока. Разширяване, усвояване и затвърдяване на знанията; усъвършенстване на уменията си да различават простите и сложните глаголни времена...
the_magicer
27 4