Материали 1-10 от 1

Ядрени свойства 2 стр.

Ядрени свойства

Ядрени свойства. По дефиниция всеки два атома с еднакъв брой протони принадлежат на един и същ химичен елемент. Атоми с еднакъв брой протони, но с различен брой неутрони и съответно различни масови числа, се наричат изотопи на този химичен елемент...
rusev02
7 1