Материали 1-10 от 1

Дендрология 15 стр.

Дендрология

Същност и задачи на дендрологията. Обща характеристика на дървесните и храстови растения. Дендрологията изучава дървесните и храстовите видове и техните взаимоотношения с околната среда...
gecata_maina
56 4