Материали 1-10 от 19

Статика 2 стр.

Статика

Статиката е наука за редукция и равновесие на сили.Материалната точка е тяло формата и размерите на което не оказват влияние върху нашите изследвания...
gecata_maina
33 4
Механиката като цяло 3 стр.

Механиката като цяло

Вещества, които издържат на високи температури без да се разрушават и без да изменят формата си под действието на определен товар. Рудата е съставена от две части: метална част, представляваща химично съединение на основния добиван метал....
admin
21 0
Пищови по механика 31 стр.

Пищови по механика

Динамика. При дефиниране на законите на динамиката Нютон изхожда от някои общи съображения: движението се извършва спрямо абсолютно неподвижна система или относно система, движеща се постъпателно и равномерно (инерциална система)....
admin
72 6