Материали 1-10 от 2

Маркетингът Маркетингови концепции Маркетинг микс - пищови 21 стр.

Маркетингът. Маркетингови концепции. Маркетинг микс - пищови

Понятието маркетинг произлиза от английски език и означава пазар. Маркетингът се тълкува като пазарна дейност. Появява се като пазарна концепция за управление на цялостната дейност на фирмата при провеждане на стратегиите...
mOn
12 0
Маркетингова обкръжаваща среда на предприятието 2 стр.

Маркетингова обкръжаваща среда на предприятието

Всяко предприятие е отворена система и в качеството си на такава тя е обект на многостепенно постоянно влияние на редица външни сили с различна количествени и качествени характеристики...
gecata_maina
9 1