Материали 1-10 от 2

Автоматизация на производството 5 стр.

Автоматизация на производството

Върху скоростта на изменение на параметрите оказва влияние и стареенето на автоматизиращите средства. Установени са три основни фактора, обуславящи процеса на стареене....
admin
37 2