Материали 1-10 от 21

Маркетингова обкръжаваща среда на предприятието 2 стр.

Маркетингова обкръжаваща среда на предприятието

Всяко предприятие е отворена система и в качеството си на такава тя е обект на многостепенно постоянно влияние на редица външни сили с различна количествени и качествени характеристики...
gecata_maina
9 1
PN преход 1 стр.

PN преход

PN преход в равновесно състояние. В зависимост от разпределението на примесите PN преходите биват: резки несиметрични преходи, в които примесената концентрация се изменя стъпаловидно на границата...
nerven
22 1