Материали 1-10 от 38

Пищов по конструиране на металорежещи машини 3 стр.

Пищов по конструиране на металорежещи машини

От какво зависят геометричните параметри на работната част на цилиндричния зенкер? Предният ъгъл зависи от вида на обработвания материал, а устанивъчният от конструкцията на...
dannyboy
13 0
Педагогическа система на музикалното възпитание 6 стр.

Педагогическа система на музикалното възпитание

Този тип взаимодействие не предполага използването на готови методични предписания. Tакова педагогическо взаимодействие осигурява свобода на детето, право на избор и предпочитание и на музикална дейност, съобразно интереси...
nerven
23 1
Информационни системи и технологии в бизнеса - пищов 5 стр.

Информационни системи и технологии в бизнеса - пищов

Информационни системи и технологии в бизнеса. Критерия: сложна, но в същото време лесна и достъпна за ползване от потребителите; гъвкава – потенциал за разрастване паралелно със самия бизнес...
gecata_maina
54 6