Материали 1-10 от 7

Полеви транзистори - обзор 33 стр.

Полеви транзистори - обзор

Полевите (FET – Field-Effect Transistors) транзистори са активни полупроводникови елементи. Действието им се основава на управляване елек¬трическото съпротивление на полупроводников слой (наречен канал) от напречно електрическо поле. Електродът, от който
emoto_92
2 0
Осветителна и Инсталационна Техника 28 стр.

Осветителна и Инсталационна Техника

Проектирането е творчески процес, които не трябва да се извършва шаблонно. При проектирането трябва да се съобразяват социални, ергономични, естетични, психологични, икономични и технически проблеми. Въпреки това трябва да се съблюдават...
mOn
5 0
Проектиране на електроцентрала по задание 16 стр.

Проектиране на електроцентрала по задание

Независимо от предназначението и ведомствената принадлежност всички електрически разпределителни уредби съдържат електрически апарати, тоководещи части и други съоръжения, които трябва да работят надеждно, както в нормален режим...
admin
4 0