Материали 1-10 от 20

Елекрообзавеждане на асансьор 21 стр.

Елекрообзавеждане на асансьор

Асансьорите са стационарни подемни уредби с периодично действие предназначени за повдигане или спускане на хора/товари в кабина или платформа, движеща се между две или повече постоянни спирки в специално изградена шахта от неподвижно направляващи от...
gecata_maina
0 1
Изчисляване на амплитудно честотни и фазо-честотни характеристики 9 стр.

Изчисляване на амплитудно – честотни и фазо-честотни характеристики.

Запознаване с предавателните функции на линейни звена (инерционно и реално диференциращо), възможностите за изчисляването и построяването на амплитудно – честотната им характеристика
aronn
4 0
изчисляване на силовата част на инвертора на ток 10 стр.

изчисляване на силовата част на инвертора на ток

1) Изчиалявам мощността консумирана от захранващият източник. Тъй като инвертора не е идеален (приемам К.П.Д. на инвертора )и неговия коефициент на поезно действие е 0,9 за се получава:
rusev02
1 0
Аналогова схемотехника 12 стр.

Аналогова схемотехника

Проектираното устройство е прецизен усилвател. Този вид усилватели са предназначени да усилват постояннотокови и променливи сигнали. По изискванията в заданието избора попада на схема на измервателен усилвател...
emoto_92
18 0
Токозахранващи устройства 20 стр.

Токозахранващи устройства

За избора на изглаждаш филтър е необходимо да знаем коефицента на пулсации на входа на стабилизатора. В случая избираме " Г " – образен LC – филтър съставен от последователно свързана на товара индуктивност и паралелно свързан на товара капаците
emoto_92
13 0
Стабилизатор на постоянно напрежение 20 стр.

Стабилизатор на постоянно напрежение

Токозахранващите устройства, използващи енергията на електроразпределителната мрежа за захранване на електронна апаратура, представляват електронни преобразуватели на променливо в постоянно напрежение.
nezabravima
5 0