Материали 1-10 от 14

Кои са основните дейности по УЧР в организацията които трябва да се осъществят дори и без отдел УЧР за да се осигурява знаещ можещ и мотивиран персонал 13 стр.

Кои са основните дейности по УЧР в организацията, които трябва да се осъществят (дори и без отдел УЧР), за да се осигурява знаещ, можещ и мотивиран персонал?

Основните дейности по УЧР в организацията следните основни групи: Анализ и проектиране на длъжностите – обхваща процесите на проучване и формулиране на изводи и препоръки и създаване на нови или изменение на...
cblock
0 3
Връзки и взаимодействия на дейностите по обучение и подбор на персонала 22 стр.

Връзки и взаимодействия на дейностите по обучение и подбор на персонала

Основна цел на темета е да покажем връзките и взаимодействието на дейностите по обучение и подбор на персонала. Засягат се въпросите за същността, методите, етапите, политиката по обучение на персонала, определяне на нуждите от обучение...
gecata_maina
5 4
Връзки и взаимодействие мужду подбора на персонал и оценяване на трудовото представяне на работниците и служителите 64 стр.

Връзки и взаимодействие мужду подбора на персонал и оценяване на трудовото представяне на работниците и служителите

Подборът и назначаването на нови работници и служители обхваща привличането на подходящи кандидати за определена длъжност, преценяване на техните качества от гледна точка на изискванията за длъжността и организацията като цяло, вземане на решение...
loli
14 2
Инвестиция в човешки капитал 16 стр.

Инвестиция в човешки капитал

Появата на капитала и видове капитал. Терминът капитал за първи път се използва от един от най-великите икономисти в историята Адам Смит (1723-1790). В класическото си произведение "Богатството на народите" той разкрива тезата си...
mOn
10 0
Пазарът на образователни услуги и неговото взаимодействие с трудовия пазар 16 стр.

Пазарът на образователни услуги и неговото взаимодействие с трудовия пазар

В продължение на много години в България едни от най - проблемните и полемични обществени сегменти са пазарът на образователни услуги и трудовия пазар. Вместо противоречията и трудностите при тях да бъдат изглаждани и преодолявани....
admin
15 0
Управление на персонала 27 стр.

Управление на персонала

Това е курсова работа по управление на човешките ресурси за създаване на фирма и управление на персоналът. Обстойна е и съдържа графики. Тя е насочена предимно към управлението на персоналът....
admin
23 1