Материали 11-20 от 37

Анализ на движението на приходите в трфирма 13 стр.

Анализ на движението на приходите в тр.фирма

Ефективното развитие на всяка транспортна фирма в голяма степен зависи от размера на получаваните приходи.Те са източник за покриване на разходите и реализирането на печалбата.Размера на приходите се влияе...
nerven
7 3
Проблеми за развитието на жп транспорта 15 стр.

Проблеми за развитието на жп транспорта

Значението на транспорта за развитието на европейската икономика и за интеграционните процеси обуславя специфичното място, което му се отрежда още в Договора за европейската икономическа общност от 1957 г. и до настоящия момент...
silviQ
6 0
Състояние и перспективи на въздушния транспорт 6 стр.

Състояние и перспективи на въздушния транспорт

Въздушният транспорт е сравнително нов за България. За негова рождена дата се счита 20.05.1947г., когато е открита първата въздушна линия София – Бургас. Въздушният транспорт се използва основно за превоз на пътници и бързо развалящи се продукти...
silviQ
2 0
Конфликт при транспортирането на стоки 12 стр.

Конфликт при транспортирането на стоки

Разглежда се определен проблем, свързан с логистичната дейност и по-конкретно с транспортирането на стоки. В транспортния процес възниква конфрикт между участниците в него по отношение неспазване на част от договора.
ivan40
2 1
Транспортно обслужване на изходящи и входящи товаропотоци 22 стр.

Транспортно обслужване на изходящи и входящи товаропотоци

Как се е развил ЖП траспорта в България? Особености на ЖП транспорта. Какви видове стоки се превозват и по какъв начин става това? Договор за превоз на товари - товарителница и т.н.
mOn
1 0