Материали 1-10 от 37

Приложение на горивните клетки в транспорта Принцип на действие Пазарни перспективи 13 стр.

Приложение на горивните клетки в транспорта. Принцип на действие. Пазарни перспективи.

Нарастващата необходимост от мобилност води ди все по-голямо натоварване в движението на транспортните средства и заедно с това до повишаване на вредните емисии, особено в автомобилният транспорт...
dannyboy
0 0
Национална сратегия в транспортния отрасъл 56 стр.

Национална сратегия в транспортния отрасъл

България е една от десетте държави от Централна и Източна Европа, които кандидатстват за членство в Европейският съюз. С продължаващите реформи в областта на икономиката и външната политика, България се стреми да осигури бързо влизане в ЕС...
cblock
0 0
Съвременни системи за оперативно управление на морски и речен транспорт 14 стр.

Съвременни системи за оперативно управление на морски и речен транспорт

В наши дни постоянното увеличаване на количествата на товарите, честотата на пристигане и заминаване на кораби и нуждата от бързото им обработване, налагат усъвършенстване на методите за водене и обработване на пристанищата и прилежащите крайбрежни...
dannyboy
0 0
Принципи методи и функции на мениджмънта на транспортната дейност 4 стр.

Принципи методи и функции на мениджмънта на транспортната дейност

Управлението на транспортната дейност като процес на въздействие на система върху управляваната се базира на определени принципи, използва определени методи и се реализира посредством своите функции...
cblock
0 0
Изчисление на елементи от ресорното окачване на вагоните 14 стр.

Изчисление на елементи от ресорното окачване на вагоните

Ходовите качества на вагона зависят съществено от параметрите на ресорното окачване: коефициент на еластичност (коравина), гъвкавост, коефициент на относително триене, коефициент на ъглова еластичност...
dannyboy
3 0
Транспортът различен и необходим - план-конспект на урок 5 стр.

Транспортът – различен и необходим - план-конспект на урок

Учениците да знаят и да могат да разпознават видовете транспорт. Учениците да разпознават и назовават различните превозни средства. Учениците да разграничават превозните средства спрямо това къде се движат...
lubega
18 3
Контейнерен транспорт на товари от България 17 стр.

Контейнерен транспорт на товари от България

В настоящия момент контейнерите не могат да бъдат възприемани като иновация. Историята показва че и преди хората са използвали предмети за съхранение на вещи в тях. Примери съществуват и в природата около нас, пример за това е яйцето...
emoto_92
7 1
Състояние и перспективи за развитие на масовия градски транспорт в България 19 стр.

Състояние и перспективи за развитие на масовия градски транспорт в България

В материала има различни таблици, графики и доста информация, свързани с темата. Ще е в голяма полза на студенти и ученици учещи икономика или начинаещи и напреднали в WORD такива.
nerven
6 0