Материали 11-20 от 17

Електронните пари - реалности заплахи и шансове за бъдещето на централните банки 18 стр.

Електронните пари - реалности, заплахи и шансове за бъдещето на централните банки

Електронните пари - парична стойност в електронна форма, която представлява вземане към издателя. Съхранена е върху инструмент за електронни пари и се приема като средство за разплащане и от другите лица, различни от издателя...
the_magicer
0 1
Същност функция и роля на парите 12 стр.

Същност, функция и роля на парите

Парите са неотменим елемент на развитието на пазарното стопанство. Те влияят върху икономическата конюнктура, осигуряват обмяната на веществата в икономиката и са един от фундаменталните символи на цивилизацията...
messi
15 1
Програмен бюджет за 2010г на Министерството на труда и социалната политика 6 стр.

Програмен бюджет за 2010г. на Министерството на труда и социалната политика

Изразът „програмно бюджетиране” се появява за първи път в България през 2000 г. Година по-късно започва и подготовката за неговото въвеждане. Реформата започна с въвеждането на единната сметка в БНБ, включваща всички първостепенни разпоредители...
admin
8 0