Материали 1-10 от 18

Тема за лятна практика 13 стр.

Тема за лятна практика

Тема за лятна практика на фирма "Сезони".Запознаване с традициите, структурата на фирмата и вътрешните и правила. Запознаване с начина на планиране на фирмата и видове контрол. Място на фирмата на пазара – днес и в бъдеще.
nerven
8 0
Същност характеристика и отчитане на работните заплати 5 стр.

Същност, характеристика и отчитане на работните заплати

Трудов договор. В него се определят: текущия доход, който включва основното трудово възнаграждение, възнаграждение над основното трудово възнаграждение (ДМС), доход за прослужено време, обезщетениея.
gecata_maina
2 0
Отчитане на собствен капитал 6 стр.

Отчитане на собствен капитал

1. Собствения капитал 2. ОЧИТАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РЕЗЕРВИ. 3. Отчитане на получените заеми. 5.Отчитане на дълготрайни активи 6. Отчитане на намалението и ликвидацията на дълготрайните материални активи...
nezabravima
1 0
Същност характеристика и отчитане на финансовите средства 11 стр.

Същност, характеристика и отчитане на финансовите средства

Основана на 27.12.1936 година и регистрирана под номер 1307/37. в Областния съд като ПК "Съзнание", коопера-цията съществува дълги години, като покровител на своите членове срещу тогаваната спекула.
mOn
2 0