Материали 1-10 от 42

Концепция за санирането 18 стр.

Концепция за санирането

Досега беше казано, че първоначално се прави анамнеза, с която се разпознават състоянието и уврежданията. След това се поставя диагноза, в която се посочват влажностният и солевият баланс, както и възможните причини за уврежданията...
nerven
0 0
Техническа организация на индустриалните фирми 13 стр.

Техническа организация на индустриалните фирми

Избор на площадка за строителство. Площадката трябва да бъде от подветрената страна на населеното място. Подветрената страна се определя от направлението на ветровете през топлия период на годината, чрез розата на ветровете. За град София данните са...
lubega
0 0
Калкулация на единична цена на строителната и монтажна работаВидове разходи и разходни нормиЦенообразуване на ресурситеПреки разходи и разходи за организация и управление на строителството 16 стр.

Калкулация на единична цена на строителната и монтажна работа.Видове разходи и разходни норми.Ценообразуване на ресурсите.Преки разходи и разходи за организация и управление на строителството

Анализната /единична/ себестойност и цена е себестойноста и цената за изпълнението на единица от даденият СМР при определена технология на изпълнение и средни условия на работа.
aronn
23 0
Изчисляване на ръководящ наклонкорегирано тегло и дължина на влака проверка за тръгване от място 4 стр.

Изчисляване на ръководящ наклон,корегирано тегло и дължина на влака, проверка за тръгване от място.

КУРСОВА ЗАДАЧА ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО №1 на тема: Изчисляване на ръководящ наклон,корегирано тегло и дължина на влака, проверка за тръгване от място.
pelikan
12 0
Етап на въвеждане в експлоатация на строителния продукт 14 стр.

Етап на въвеждане в експлоатация на строителния продукт

Етапа на въвеждане в експлоатация обхваща периода след изграждане на обектите и подписване на всички актове за приемане на извършените работи. Задължението на техническите лица е контрол по спазване на технологията и качеството на изпълнените работи...
lubega
2 0
Етап на въвеждане в експлоатация на строителния продукт 14 стр.

Етап на въвеждане в експлоатация на строителния продукт

Етапа на въвеждане в експлоатация обхваща периода след изграждане на обектите и подписване на всички актове за приемане на извършените работи. Задължението на техническите лица е контрол по спазване на технологията и качеството на изпълнените работи...
ndoe
7 1