Материали 1-10 от 2

Рекалмно послание и манипулация 15 стр.

Рекалмно послание и манипулация

Изграждането на ефективно рекламно послание е доста сложен творчески процес. Необходимо е съчетаване между конкретни знания, касеащи логиката на рекламното въздейтвие и много силен творчески заряд. Важно е да се отбележи, че рекламата не е просто...
lubega
22 1
Класификация на политическата реклама Предизборна реклама 12 стр.

Класификация на политическата реклама. Предизборна реклама.

Класифицикация според възникването на средставата на политическата реклама. Този тип политическа реклама бива два основни вида, а именно: класическа политическа реклама...
nezabravima
74 8