Материали 1-10 от 6

Материалът като формообразуващ фактор при столовете 10 стр.

Материалът като формообразуващ фактор при столовете

Материалът като формообразуващ фактор при столовете: история и възникване на стола, изменяне на функциите, производство на столове, избор на материали...
silviQ
1 0
Градоустройствена характеристика на втори жилищен район на град Варна 8 стр.

Градоустройствена характеристика на втори жилищен район на град Варна

Варна е третият по големина град, заемащ площ от 205 кв.км. разположението на града по северното крайбрежие на Черно море, както и богатите природни ресурси, го превръщат в един от най-известните курортни центрове...
nerven
12 0
Архитектурата на Света София и последиците след нея в Източна и Югоизточна Европа 27 стр.

Архитектурата на "Света София" и последиците след нея в Източна и Югоизточна Европа

Интериорът на храма поразява с лекота в сравнение с тежкия екстериор. Стените за облицовани с мрамор, а по пода има златни мозайки...
emoto_92
6 0
Териториално- устройствена и социално- икономическа характеристика на град Ловеч 50 стр.

Териториално- устройствена и социално- икономическа характеристика на град Ловеч

Обектът на изследването е област Ловеч. Предметът на изследването е териториално-устройствена и социално-икономическа характеристика на област Ловеч. В настоящото изследване е използван системният икономически анализ....
admin
8 1
Териториално - устройствена характеристика на София - град 138 стр.

Териториално - устройствена характеристика на София - град

По време на османското владичество и особено през Възраждането, София била възприемана от пътешествениците като средищен град. Носейки старата слава на Сердика и Средец, градът бил добре познат. Той е един от най-значимите, с преобладаващо...
Simonsita
9 0