Материали 1-10 от 9

Икономическата криза 6 стр.

Икономическата криза

Икономическата криза, разразила се по целия свят, е индикатор за края на една система, съществувала през последните векове. Тази система се базира на финансирането на научно-техническия прогрес чрез кредити с лихва и на постоянната експанзия на капитала..
nerven
0 0
Икономика на публичния сектор - обща характеристика 25 стр.

Икономика на публичния сектор - обща характеристика

Публичният сектор представлява система от държавни и общински институции, които управляват публичната собственост, осъществяват данъчното облагане, произвеждат и предлагат публични блага за използване от членовете на обществото...
nezabravima
1 0
Фискална политика стимулираща предлагането Рейгъномика 9 стр.

Фискална политика, стимулираща предлагането /”Рейгъномика”/

Фискална политика – така наричаме всяка промяна в трансферните платежи, правителствените покупки и преките данъци, с цел да се стабилизира равнището на дохода като се извади икономиката от дефлационен или инфлационен ....
ndoe
14 1