Материали 1-10 от 4

Графичен дизайн 38 стр.

Графичен дизайн

Графичният дизайн носи послания за културните, духовни и материални ценности. Той се развива като самостоятелно звено въз основа на комуникативните функции на дизайна , като произведенията му се проявяват на границата между изкуството и комуникацията...
mOn
48 1