Материали 1-10 от 9

Собствен социален капитал 11 стр.

Собствен социален капитал

Какво е социален капитал? Социалният капитал представлява способност за създаване и поддържане на устойчиви сдружения в общността. Подобно на икономическия капитал (финансовите средства и стоките), човешкия капитал...
the_magicer
0 3
Средната класа в България 5 стр.

Средната класа в България

Преди повече от 2000 години аристотел изказва твъредението, че държавна система, основана върху средната класа, е по-трайна и устойчива в ставнение с такава, която се гради върху властта на бедните или богатите. И днес основна задача на съвременното...
rusev02
0 0
Проучване на видовете фирмена култура в българските фирми - състояние и проблеми 13 стр.

Проучване на видовете фирмена култура в българските фирми - състояние и проблеми

Фирмената култура представлява съвкупността от всички ценности, кото се споделят от сътрудниците в дадена организация. Тези ценности се развиват в процеса на функциониране на фирмата при справянето с външни и вътрешни ситуации....
silviQ
26 3