Материали 1-10 от 35

Младежите и пазара на труда 17 стр.

Младежите и пазара на труда

Мoжe би нaй-oснoвнaтa прeдпoстaвкa зa oцeлявaнe нa oбщeствoтo кaтo oргaнизaция e възпрoизвoдствoтo нa чoвeшкият рeсурс, a oт тaм и смянaтa нa сaмитe пoкoлeния. Въпрeки всички икoнoмичeски, пoлитичeски и идeoлoгичeски прeмeждия в стрaнaтa...
ivan40
0 0
Състояние на пазара на труда в условията на криза 12 стр.

Състояние на пазара на труда в условията на криза

В условията на развихрящата се финансова и икономическа криза, каналите за преноса й в страната включват и пазара на труда. Схемата, по която очакваме да се пренесат негативните влияния, се състои от няколко взаимовръзки...
ivan40
0 0
Безработица същност видове причини 16 стр.

Безработица – същност, видове, причини

Един от централните моменти на макроикономическата теория е въпросът за заетостта и безработицата. Той има многопланово значение, защото, от една страна, заетостта и безработицата са едни от съществените индикатори на икономическото състояние...
ivan40
0 0
Основни стандарти свързани със заплащането на труда в дружеството 23 стр.

Основни стандарти, свързани със заплащането на труда в дружеството

Осъществяването на трудовия процес предполага, че работната сила на работника (служителя) е съчетана с веществените елементи на производството (машини, суровини, материали)...
messi
3 0
Икономика и организация на труда Управление на човешките ресурси дистанционна форма на обучение II-ри семестър 13 стр.

Икономика и организация на труда – "Управление на човешките ресурси", дистанционна форма на обучение, II-ри семестър

В тази курсова работа ще разгледам казуса на една от служителките на "Екопродукт" ООД – Силвия Симова. Тя е бакалавър по икономика и заема длъжността експерт в отдел "Маркетинг и договори с клиенти"...
mOn
3 0
Значението на мотивацията в работата на служителите в социалните организации 13 стр.

Значението на мотивацията в работата на служителите в социалните организации

Мотивирането е една от основните управленски функции, определящи за развитието на всяка една организация. И наистина, успешното мотивиране на персонала е въпрос на добри умения за ръководство и подходящ стил на управление...
emoto_92
1 0
Пазар на труда в условия на световна финансова криза 10 стр.

Пазар на труда в условия на световна финансова криза

Трудовият пазар представлява съвкупност от правни норми, процедури и институции, които осигуряват намирането на предпочитаната работна сила и включването й в трудовият процес, а от там и постигането на желаното равнище на заетост...
loli
0 0
Управление на човешките ресурси 29 стр.

Управление на човешките ресурси

Всяка организация за постигане на своите цели използва разнообразни ресурси, като едни от основните такива са човешките ресурси в организацията- ръководители, работници и служители...
cblock
0 0