Материали 1-10 от 91

Програми за управление на талантите 20 стр.

Програми за управление на талантите

Талантът – връхната точка по скалата на професионалното развитие, еквивалент на успеха, днес се идентифицира като "топ" качество, разкриващо пред себе си необятни възможности, които се простират отвъд хоризонта на съвременното &
lubega
0 1
Основни акценти в Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г и програмите към него 10 стр.

Основни акценти в Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. и програмите към него

В България за първи път бе разработена Национална програма за предотвратяване на образуването на отпадъци (НППОО). Националната програма за предотвратяване на образуването на отпадъци е част от Националният план за управление на отпадъците...
lubega
0 0
Активите 12 стр.

Активите

Настоящата курсова работа ще разгледа управлението на активите и пасивите на фирмата, с цел произвеждане на качествени стоки/услуги, които оптимално да задоволят потребностите на потребителите...
aronn
0 0
Райониране и регионализиране на Република България 14 стр.

Райониране и регионализиране на Република България

Районирането и регионализирането на България е насочено към последователно и системно оптимизиране на организацията на социално-икономическото, културно и трансгранично развитие на страната. Районирането е задължителна предпоставка и инструмент за...
silviQ
0 0