Материали 1-10 от 1

Курсова работа по изследване на операциите 27 стр.

Курсова работа по изследване на операциите

Курсова работа по изследване на операциите. Състои се от 2 части. В първа част са разгледани: Основни понятия от теорията на игрите, класически кооперативни игри, пример. Втора част: Основните понятия от теорията на масовото обслужване., многоканална...
aronn
29 3