Материали 1-10 от 3

Проблеми на приложната етика 12 стр.

Проблеми на приложната етика

Терминът "етика" за първи път е използван от Аристотел от латинския етос, ма две значения. Първото се отнася до нравите, а второто засяга характера на човека и неговата предразположеност. Аристотел замисля етиката като философия...
ivan40
8 0
Категория и понятие на етиката 13 стр.

Категория и понятие на етиката

Изучаването на етиката формира у човека способността да разсъждава, анализира и съпоставя ценностите, идеалите и образците, да преосмисля значимостта на ценностите и ценностната си ориентация, съобразно конкретните социални и обществени реалности....
admin
4 1