Материали 1-10 от 14

Бъдещето на човечеството и новите енергийни източници 15 стр.

Бъдещето на човечеството и новите енергийни източници

На практика, на територията на ЕС на внос на енергия разчитаме по отношение на приблизително половината от енергопотреблението. В допълнение, изкопаемите горива се равняват на 78% от брутното вътрешно енергопотребление на ЕС...
the_magicer
0 0
Регионална политика на Европейския съюз по отношение на възобновимите енергийни източници 21 стр.

Регионална политика на Европейския съюз по отношение на възобновимите енергийни източници

Възобновяемите източници на енергия предоставят на човечеството един огромен енергиен ресурс, който е в състояние напълно да задоволи всичките му енергийни нужди. И тук възниква въпроса: Защо до сега ВЕИ не са се наложили...
the_magicer
6 2
Eлектрообзавеждане на мостов кран 29 стр.

Eлектрообзавеждане на мостов кран

Kрановете са едни от най-разпространените подемно-транспортни агрегати с общопромишлено предназначение. Представляват съчетание на подемни механизми с механизми за преместване, при което могат да извършват товарно-разтоварни технологични и монтажни...
silviQ
6 3
Вятърно-соларни хибридни системи 32 стр.

Вятърно-соларни хибридни системи

Продължаващият и задълбочаващ се енергиен дефицит на изкопаеми горива по света нараства. Увеличава се икономическата зависимост на европейските държави от страните износители на петрол, природен газ и други дефицитни първични енергоизточници...
loli
6 2
Курсова работа по електрически мрежи и системи 20 стр.

Курсова работа по електрически мрежи и системи

Определяне сечението на проводниците на въздушните електропроводи по допустима загуба на напрежение. Избор на сеченията по икономична плътност на тока. Изчисления на загубите на мощност, активна енергия и стойността на годишните загуби...
admin
60 4