Материали 1-10 от 15

Ренесансовите идеи на даден сонет от Шекспир 2 стр.

Ренесансовите идеи на даден сонет от Шекспир

Появата на сонети от 40 до 42 е изненадваща само дотолкова, доколкото читателят за първи път научава за съществуването на друга, "второстепенна" любов на Поета, редом с истинската и единствената...
lubega
1 0
Молитва на една забравена душа Размисли върху романа Робинзон Крузо на Даниел Дефо 5 стр.

Молитва на една "забравена" душа (Размисли върху романа "Робинзон Крузо" на Даниел Дефо)

По традиция за романа "Робинзон Крузо" на Даниел Дефо се мисли предимно като за приключенско детско-юношеско четиво, в чиято фабула са вградени идеите на Просвещението.
nerven
4 0
Вечното в образа на Дон Кихот 2 стр.

Вечното в образа на Дон Кихот

Зад безумието на рицаря Сервантес скрива своите уроци за нравствено съвършенство, политическа мъдрост и честност, които би искал да предаде не само на своите съвременници, но и на бъдните поколения.
lubega
4 0
Ренесансовата визия за света отразена чрез авторовите намеси в Декамерон 7 стр.

Ренесансовата визия за света , отразена чрез авторовите намеси в "’Декамерон’’

По своята композиция "Декамерон" е замислен като сборник с разкази. Книгата съдържа сто новели , разказани за десет дена от седем жени и трима мъже.
nezabravima
9 0
Ренесансовият човек в Декамерон 2 стр.

Ренесансовият човек в "Декамерон"

С пълно основание можем да заявим,че "Декамерон" е първото произведение в европейската проза на границата между Средновековието и Ренесанса, в което художествено и убедително е формулирана една коренно различна от съществуващата дотогава предста
cblock
4 1
Хамлет трагедия за тревожните проблеми които никой век не разреши 2 стр.

Хамлет – трагедия за тревожните проблеми, които никой век не разреши

"Хамлет" е първата от поредицата велики трагедии а Уилям Шекспир. Откакто е създаена, тя привлича актьори, театрална публика, критици.Интересът към трагедията се дължи на любопитната интрига и на сложния и все докрай неизяснен обрза на главния
dannyboy
1 0
Хамлет - Трагизмът на ренесансовата личност 2 стр.

Хамлет - Трагизмът на ренесансовата личност

Трагизмът на на главния герой - датския принц Хамлет, се поражда най-вече от жестокия сблъсък м/у ренесансовия идеал, чиито носител е той, и реалната действителност, в която попада при завръщането си в Дания, в родния Елсинор...
lubega
8 1