Материали 1-10 от 8

Исторически развой на българските звукове Развой на носовките еровете и ятовата гласна и техните застъпници в българските диалекти и в книжовния език 51 стр.

Исторически развой на българските звукове. Развой на носовките, еровете и ятовата гласна и техните застъпници в българските диалекти и в книжовния език.

За старобългарската звукова система са характерни двете ерови гласни — задната (твърдата) гласна ъ и предната (меката) гласна ь. В развоя на българския език зaднaтa ерова гласна в повечето диалекти е запазила своя първичен гласеж (сън - стб., дъш -
rusev02
0 0
Развой на еровите гласни 8 стр.

Развой на еровите гласни

В ранния старобългарски период българският език е притежавал две ерови гласни – ъ и ь. Запазените до днес старобългарски паметници свидетелстват, че през Х-ХІ в. еровите гласни са претърпели доста промени. Те са били свръхкратки гласни
meredit
10 2
Обща характеристика на глаголната система в българския език 6 стр.

Обща характеристика на глаголната система в българския език

В зависимост от някои общи семантично-граматически, морфологични и функционални особености в изречението всички думи от речниковия състав на езика се разпределят в няколко групи (класове), наричани части на речта... .
ndoe
7 1