Материали 1-10 от 1

Материално-техническата база в ресторантьорството 2 стр.

Материално-техническата база в ресторантьорството

Обща технологична схема за производство на ястия в заведенията за хранене и развлечения. Видове помещения и функционална връзка в заведенията за хранене и развлечения, работещи със суровини...
dannyboy
42 2