Материали 1-10 от 1

Химична кинетика 44 стр.

Химична кинетика

Химична кинетика. Формална химична кинетика. Поведението на всяка химична система може да се разбере или предвиди, ако се познават съответните термодинамични закономерности. Възможността за осъществяване на една реакция в определена посока...
lubega
13 1