Материали 1-10 от 1

Пречистване на отпадъчни газове от прах Физични и химични свойства на праховете Центробежни прахоуловители Ръкавни филтри 5 стр.

Пречистване на отпадъчни газове от прах. Физични и химични свойства на праховете. Центробежни прахоуловители. Ръкавни филтри

Праховете са аеродисперсна система, аерозол, в която твърдите частици се разпределят във въздушна или газова среда. Дисперсната фаза може да се състои от еднакви по големина частици монодисперсна система или от нееднакви...
nerven
21 1