Материали 1-10 от 1

Счетоводно отчитане на инвестициите в съучастия 85 стр.

Счетоводно отчитане на инвестициите в съучастия

Инвестициите в съучастия са съществена съставка на дългосрочните финансови активи. Тяхната същност е в участието на предприятието в капиталите на други предприятия, като инвестира дълготрайно в тях имущество....
messi
4 2