Материали 1-10 от 2

Ресторантьорска дейност осъществявана от кооперацията 11 стр.

Ресторантьорска дейност, осъществявана от кооперацията

Ресторантьорска дейност, осъществявана от кооперацията - същност, роля и значение за кооперацията и за регионалната система. Стокооборот и производствена програма в ресторантьорската дейност. Анализ, прогнозиране и планиране развитието на дейността...
gecata_maina
0 0