Материали 1-10 от 13

Търговска мрежа на дребно същност функции видове проблеми състояние перспективи 15 стр.

Търговска мрежа на дребно – същност, функции, видове, проблеми, състояние, перспективи

Търговската мрежа на дребно (ТМД) е най-важната съставна част на материално-техническата база на вътрешната търговия. тя включва различни видове магазини, павилиони, будки, сергии, автомати, обекти за развозна и разносна търговия и др...
daniche90
0 0
Стратегии и политики по човешки ресурси 4 стр.

Стратегии и политики по човешки ресурси

Стратегията за потребностите от човешки ресурси представя концепцията за тенденциите в количествените и качествените параметри на необходимите човешки ресурси общо за организацията и по основни структурни звена...
lubega
1 0
Управление на човешките ресурси 22 стр.

Управление на човешките ресурси

Това е тема от въпросника за държавен изпит. -Анализ и проектиране на длъжности -Набиране и подбор на човешките ресурси -Преценяване на човешките ресурси -Обучение на човешките ресурси -Управление на възнагражденията на човешките ресурси и т.н.
lubega
1 0