Материали 1-10 от 80

ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 17 стр.

ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Тема 17: ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Най- общо казано здравното осигуряване в страните от Европа има сравнително дълга история. Едновременно с общото развитие на обществата възниква необходимостта и от развитие на установените с
silen_as
0 0
Емитиране на нови обикновени акции - процедура изисквания определяне на цената на емитиране параметри на емисията 38 стр.

Емитиране на нови обикновени акции - процедура, изисквания, определяне на цената на емитиране, параметри на емисията

Според българското законодателство акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят й участва с посочената в нея номинална собственост в капитала. Акцията има три стойности: номинална, емисионна и борсова...
aronn
0 0
Организационното поведение като учебна дисциплина 15 стр.

Организационното поведение като учебна дисциплина

Предмет на организационното поведение е трудовото поведение на индивидите и социалните групи в организацията. Организационното поведение има интердисциплинарен характер...
gecata_maina
0 0
Системи за финансиране на застрахователната дейност 25 стр.

Системи за финансиране на застрахователната дейност

Първоначално- необходимо за започването на работа на застрахователното дружество. При АД наред с основния капитал акционерите могат да внасят и средства за създаване на организационен фонд на дружеството. При взаимозастрахователните компании основния...
nerven
0 0