Материали 1-10 от 12

Компютърна памет Видове 6 стр.

Компютърна памет. Видове.

Пълната памет на една компютърна система се нарича системна или компютърна памет. Тази памет обединява всички видове запаметяващи устройства, използвани в дадена компютърна система за съхраняване на цялата й необходима информация.
sed
0 1
Ренесансовите идеи на даден сонет от Шекспир 2 стр.

Ренесансовите идеи на даден сонет от Шекспир

Появата на сонети от 40 до 42 е изненадваща само дотолкова, доколкото читателят за първи път научава за съществуването на друга, "второстепенна" любов на Поета, редом с истинската и единствената...
lubega
1 0
Гневът на Ахил в омировата Илиада 1 стр.

Гневът на Ахил в омировата "Илиада"

В първата песен авторът е представил много от главните персонажи в епическата поема "Илиада". Макар разнообразието от герои, още в началото се открояват двама от тях – цар Агамемнон и Ахил, сина на Пелей....
nezabravima
27 1
Антиосманска съпротива на българите 15-17 век 9 стр.

Антиосманска съпротива на българите (15-17 век)

През 1396 г., с покоряване на видинското царство, османците наложили своята власт над българското общество. Още в процеса на завоеванието започнала трайна трансформация в живота на българите, която ги превърнала в подчинен на империята народ...
mOn
28 0
Осмяната глупост в разказа Дамата с ренгеловите очи 2 стр.

Осмяната глупост в разказа "Дамата с ренгеловите очи"

В разказа "Дамата с ренгеновите очи" на Светослав Минков, основните похвати са иронията и сарказмът. Отношението на повествователят към света и човека визира основния конфликт на времето си - м/у Природата и Цивилизацията....
ndoe
32 1