Материали 1-10 от 3

Местна комисия за борба с противообществените прояви на пълнолетни и непълнолетни 9 стр.

Местна комисия за борба с противообществените прояви на пълнолетни и непълнолетни

Десетилетията преход от тоталитаризъм към демокрация у нас се съпътстват като от успехи, така и от много смущения в икономиката и в политиката. Смущенията се отбелязват и в социалното развитие на подрастващото поколение. Противоправните деяния на...
silviQ
1 0
Местна комисия за борба с противообществените прояви на пълнолетни и непълнолетни 9 стр.

Местна комисия за борба с противообществените прояви на пълнолетни и непълнолетни

Десетилетията преход от тоталитаризъм към демокрация у нас се съпътстват като от успехи, така и от много смущения в икономиката и в политиката. Смущенията се отбелязват и в социалното развитие на подрастващото поколение. Противоправните деяния на...
messi
2 0
Осиновяване Ред за извършване Действие и прекратяване на осиновяването 7 стр.

Осиновяване. Ред за извършване. Действие и прекратяване на осиновяването

Осиновяването е чисто правна връзка, която има за цел да наподоби връзката между родител и дете. То е правен акт, по силата на който между две лица се създава правна връзка. Налице са волеизявления, насочени към пораждането на правни последици...
ivan40
16 1