Материали 1-10 от 9

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ГЕОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОТРЕБНОСТИ И УСЛОВИЯ 20 стр.

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ГЕОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОТРЕБНОСТИ И УСЛОВИЯ

Административно-териториалното деление на България създава условия за реализиране на изпълнителната власт по територията на страната.
messi
0 0
Политическа география и геополитика - същност 8 стр.

Политическа география и геополитика - същност

Политическата география се характеризира като обществено – географска научна дисциплина, изучаваща взаимодействието между географското пространство и политическите процеси. Обект на политическата география са държавата и нейната територия...
gecata_maina
7 2
Трансгранично сътрудничество в качеството му на геоикономически стимул за развитие на регионите Трансгранични програми у нас и в Европейския съюз 10 стр.

Трансгранично сътрудничество в качеството му на геоикономически стимул за развитие на регионите. Трансгранични програми у нас и в Европейския съюз

Евроинтеграцията и трансграничното сътрудничество се разглеждат чрез проследяване на тяхното възникване, развитие и перспективи.
ivan40
4 1
Понятиен апарат по геополитика 7 стр.

Понятиен апарат по геополитика

Автономия- правото на населението няа някаква национална териториална единица, самостоятелно да решава свои вътрешни работи в съответствие с конституцията. Аграрен сектор- отрасъл в икономиката на всяка държава, който има традиционно суровинен характер...
loli
5 1
Геополитическите предимства на България от гледна точка на нейното положение на Балканския полуостров 14 стр.

Геополитическите предимства на България от гледна точка на нейното положение на Балканския полуостров

Географски и исторически погледнато Балканите са своеобразен кръстопът - територия, която основно представлява свръзка или естествен мост между два континента – Европа и Азия. През изминалите хилядолетия Балканите са "верен слуга и страж" на Евр
ivan40
13 2