Материали 1-10 от 8

Технология за производство на сушени домати 23 стр.

Технология за производство на сушени домати

Принципи на системата НАССР. Химичен състав на доматите. Технологична блок-схема за сушене на домати. Апарати и машини за провеждане на технологичните операции. Лиофилизация – вакуумно сублимационно сушене...
emoto_92
12 2
Дестилация при производството на етилов алкохол 26 стр.

Дестилация при производството на етилов алкохол

Същност на дестилационния процес. Уредби за производство на етилов алкохол. Получаване на абсолютен спирт чрез ацеотропна ректификация. Ректификационна уредба за получаване на етилов алкохол...
ivan40
50 1
Влияние на хидропероксидите върху производството и съхранението на месните продукти и здравето на човека 30 стр.

Влияние на хидропероксидите върху производството и съхранението на месните продукти и здравето на човека

Влияние на хидропероксидите върху производството и съхранението на месните продукти и здравето на човека...
gecata_maina
3 0
Машини-автомати за сортиране на хранителни и земеделски продукти 14 стр.

Машини-автомати за сортиране на хранителни и земеделски продукти

За да придобие съвременен търговски вид, набраната от полето зеленчукова продукция се подлага на допълнителна обработка – почистване, калибриране и сортиране на плодовете по качество, съобразно изискванията на българския държавен стандарт...
nerven
5 0
Как да четем етикета 14 стр.

Как да четем етикета

Да видим какво съдържат предпочитаните от нас продукти и как правилно да четем етикетите. Да напомним,че подреждането на добавките върху етикета зависи от количеството им в хранителния продукт.( или процентно съдържание)...
messi
3 0
Биотин витамин Н химична структура разпрост-ранение и биологична роля методи за анализ 8 стр.

Биотин (витамин Н) – химична структура, разпрост-ранение и биологична роля. методи за анализ

Биотинът е водно разтворим витамин, принадлежащ към витамините от група B (В7). Известен е още като витамин H или коензим R....
ivan40
11 0
Хранително-вкусова промишленост в света 15 стр.

Хранително-вкусова промишленост в света

Хранително-вкусовата промишленост заедно с леката промишленост се нарича "индустрия за човека",тъй като задоволява неговите ежедневни потребности от различни видове храни. Тя играе първостепенна роля при създаването на изобилие...
ivan40
7 1