Материали 1-10 от 2

Основна характеристика функции и дейности на централния депозитар 3 стр.

Основна характеристика, функции и дейности на централния депозитар

Централният депозитар е акционерно дружество. Той поддържа регистър за сделките ценни книжа в България и съдейства за функционирането на капиталовия пазар в страната. Централен депозитар ад е учреден на 13 август 1996г...
messi
11 0