Материали 1-10 от 1

Проектиране и анализ на длъжностите 10 стр.

Проектиране и анализ на длъжностите

Предмет на проектирането на труда са два вида проекти: проект на труда на цялата организация и проект на отделните работни места. Предметът на проектиране на труда в организацията е съсредоточен върху характера на трудовите функции...
nerven
8 0